• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ สู่มืออาชีพ

                                                 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
                            โครงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ สู่มืออาชีพ

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1
                              วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1


             

                 นายกำจัด  คงหนู 
                 ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
                 ให้เกียรติมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
                 โครงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ สู่มืออาชีพ


                    

                เติมความรู้  ดร.วันวิสาข์ ขูชนม์ คอลัมนิสต์  นสพ.ไทยรัฐ และ สรํญญา จงใจหาญ  รอง หน.ข่าวภูมิภาค นสพ.ไทยรัฐ เป้นวิทยาการให้
                ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของ สพป.นนทบุรี เขต 1 ที่ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 จ.นนทบุรี เมือวันก่อน