• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

  ประกาศรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม ดังนี้

1. ครูอนุบาล 2 อัตรา
2. ครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา
3. คนขับรถ 2 อัตรา