• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

  เปิดรับสมัครการแข่งขันร้องเพลงไทยสากล-เพลงสากล

ทางโรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ ได้จัดการแข่งขันร้องเพลงไทยสากล-เพลงสากล  งานวันการศึกษาเอกชน
จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2555
สนใจสมัครสามารถส่งใบสมัครที่ โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ โทรศัพท์ 02-5837035  
Fax. 02-9216623
E-Mail  sureelux_school@hotmail.com