• Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview

  ข่าว

 • กิจกรรมรับวุฒิบัตรและสังสรรค์วันของลูกปีการศึกษา 2562

  กิจกรรมรับวุฒิบัตรและสังสรรค์วันของลูกปีการศึกษา 2562                   
 • กิจกรรมงานตรุษจีนประจำปี 2563

  กิจกรรมงานตรุษจีนประจำปี 2563
    
                  
 • กิจกรรมงานปีใหม่ประจำปี 63

  กิจกรรมงานปีใหม่ประจำปี 63

     
                    
 • กิจกรรมงานกีฬาสี ประจำปี 63

  กิจกรรมงานกีฬาสี ประจำปี 63
    
                    
 • กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 63

  กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 63
   
   
   

                  
 • กิจกรรมพิธีมอบวุฒิปัตรและสังสรรค์วันของลูก

  กิจกรรมพิธีมอบวุฒิปัตรและสังสรรค์วันของลูก

   
                   
 • กิจกรรมวันตรุษจีนประจำปี 62

  กิจกรรมวันตรุษจีนประจำปี 62

     
                    
 • กิจกรรมทำบุญปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 62

  กิจกรรมทำบุญปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 62

    


                  
 • ประมวลภาพกิจกรรมอาเซี่ยน ประจำปี61

  ประมวลภาพกิจกรรมอาเซี่ยน ประจำปี61

     

    

                  
 • กิจกรรมวันครู ประจำปี 61

  กิจกรรมวันครู ประจำปี 61

         

   
                  
 • กิจกรรมโครงการไก่ ประจำปี 61

  กิจกรรมโครงการไก่ ประจำปี 61

        
                  
 • กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 61

  กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 61

      ...
                  
 • กิจกรรมค่ายธรรมะ แสงเทียน ส่องใจ ประจำปี 2561

  กิจกรรมค่ายธรรมะ แสงเทียน ส่องใจ ประจำปี 2561


    
   
                  
 • ประมวลภาพกิจกรรม Merry Christmas

  ประมวลภาพกิจกรรม Merry Christmas

   
                   
 • ประมวลภาพกิจกรรมงานวันแม่ประจำปี 2560

  ประมวลภาพกิจกรรมงานวันแม่ประจำปี 2560


     

    
                  
 • ประมวลภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 60

    ประมวลภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 60
       
                  
 • ประมวลภาพกิจกรรมสงการณ์ประจำปี 60

    ประมวลภาพกิจกรรมสงการณ์ประจำปี 60

           
                        
 • พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปี 2560

    พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปี 2560

      
                  
 • กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 60

  กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 60

         
        
       
                      
 • กิจกรรม

  กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

                                         

    
                  
 • ประมวลภาพกิจกรรมอาเซี่ยน ประจำปี 59

  ประมวลภาพกิจกรรมอาเซี่ยน ประจำปี 59

      
     
                    
 • ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

  ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
    
        

     
                  
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ สู่มืออาชีพ

                                                   ประชุมเชิงปฏิบัติการ
                              โครงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ สู่มืออาชีพ

                        &nbs...
                  
 • ประมวลภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 59

  ประมวลภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 59

          
    
    
                    
 • ประมวลภาพกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 59

  ประมวลภาพกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 59

        
      
                  
 • ประมวภาพกิจกรรมรับประกาศษณียบัตร ประจำปี 59

    ประมวภาพกิจกรรมรับประกาศษณียบัตร ประจำปี 59
    
     
      
                  
 • ประมวลภาพกิจกรรมตรุษจีน ประจำปี 59

    ประมวลภาพกิจกรรมตรุษจีน ประจำปี 59
    
      
                       
 • ประมวลภาพกิจกรรมธรรมะแสงเทียนส่องใจ ประจำปี 59

  ประมวลภาพกิจกรรมธรรมะแสงเทียนส่องใจ ประจำปี 59

     
                     
 • ประมวลภาพกิจกรรมงานปีใหม่ 2559

  ประมวลภาพกิจกรรมงานปีใหม่ 2559

          
                         
 • ประมวลภาพพิธีรับพระบรมสารีริกธาตุ

     ประมวลภาพพิธีรับพระบรมสารีริกธาตุ
      
     
    
                  
 • ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2558

    ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2558

                

              

              <...
                  
 • ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 58

     ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 58

      

    

   

                   
 • ประมวลภาพกิจกรรม งานวันแม่ ประจำปี 58

    ประมวลภาพกิจกรรม งานวันแม่ ประจำปี 58

    

    
                  
 • ประมวลภาพกิจกรรม เรียนรู้สู้อาเซี่ยน

     ประมวลภาพกิจกรรม เรียนรู้สู้อาเซี่ยน

     
     
     

     

     
                  
 • ประมวลภาพกิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 58

     ประมวลภาพกิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 58

             

             

                             
 • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น

                  
 • เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

  เปิดสอนภาคฤดูร้อน วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558  -  วันศุกร์ที่  8 พฤษภาคม 2558
  อนุบาล - ประถม
                  
 • ปิดภาคเรียนที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558

  ปิดภาคเรียนที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558
                  
 • เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558

  เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
                  
 • งานชุดประจำชาติอาเซียน ประจำปี 58

   งานชุดประจำชาติอาเซียน ประจำปี 58

          
         
          

         ...
                  
 • นำนักเรียนไปแสดงงานวันเด็กที่เทศบาลไทรม้า


     นำนักเรียนไปแสดงงานวันเด็กที่เทศบาลไทรม้า

     
                  
 • อบรมคุณครู รร. เอกชน นนท์ เรื่องวัดผลการเรียน 6-7 ธ.ค. 2557

    อบรมคุณครู รร. เอกชน นนท์ เรื่องวัดผลการเรียน 6-7 ธ.ค. 2557
    

                                           
                  
 • ประมวลภาพงานวันพ่อประจำปี 2557 ชุดที่ 1

  ประมวลภาพงานวันพ่อประจำปี 2557 ชุดที่ 1

                                                     

                                 ...
                  
 • ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557

   
       ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557

                 
                
               
           ...
                  
 • ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2557

  ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2557

                              

                                                    
 • ประมวลภาพกิจกรรมสอนว่ายน้ำ

   ประมวลภาพกิจกรรมสอนว่ายน้ำ  

                
               
           
                  
 • ปฏิทินกิจกรรมปีการศึกษา 2557 เทอม 2

                  
 • งานรับวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2556 ชุดที่ 2

              
             
                            
 • งานรับวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2556

  งานรับวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2556   วันที่ 7 มีนาคม 2557

        

          
      &n...

                  
 • กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

  กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
  วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557

                  
 • ผลการประกวดเพลงลูกทุ่ง ประจำปีการศึกษา 2557

                  
 • กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2557

    กิจกรรมงานวันเด็กปี 2557 เต้นโชว์งานเทศบาลตำบลไทรม้า

   

                  
 • วันการศึกษาเอกชน

       


          
          
                  
 • วันรับประกาศนีญาบัตร

     
                        
 • กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 56

                           
                  

              ...
                  
 • ประกาศปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2556

  โรงเรียนจะปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2556  ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556
                  
 • ประกาศเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2556

  ทางโรงเรียนจะเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556
                  
 • กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2556

  ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาไปที่ท้องฟ้าจำลอง 
  โดยมีกำหนดการดังนี้
  เวลา 09.00 น.  รถออกจากโรงเรียน 
   

                  
 • ประกาศเปิดรับสมัคร summer camp

  ประกาศเปิดรับสมัคร summer  camp  ตั้งแต่วันที่ 7 - 25  ตุลาคม 2556
                  
 • กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 56


    

   

                  
 • กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 56

  *


                  
 • แจ้งประชุมผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2556


  แจ้งประชุมผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 - 11.00 น.
                  
 • ประกาศรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม

  โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม ดังนี้

  1. ครูอนุบาล 2 อัตรา
  2. ครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา
  3. คนขับรถ 2 อัตรา

                  
 • วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมรับวุฒิบัตรนักเรียนจบชั้นอนุบาล 3

  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมรับวุฒิบัตรนักเรียนจบชั้นอนุบาล 3

                  
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2556

                  
 • ประกาศวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ตรงกับวันครูทางโรงเรียนปิดเรียน

  ประกาศวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ตรงกับวันครูทางโรงเรียนปิดเรียน
  และจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
                  
 • ผลการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยสากลและสากล

  ผลการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยสากลและสากล   

                   

 • กิจกรรมกีฬาสีและจัดงานวันปีใหม่

  ทางโรงเรียนสุรีย์ลักษณ์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีและจัดงานปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555

                  
 • ประกาศวันหยุดปีใหม่และวันเปิดเรียนหลังปีใหม่

  ทางโรงเรียนสุรีย์ลักษณ์จะหยุดปีใหม่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2555 - วันอังคารที่ 1 มกราคม 2556
  และเปิดเรียนตามปกติอีกครั้งในวันพุธที่ 2 มกราคม 2556  เป็นต้นไป
                  
 • เปิดรับสมัครการแข่งขันร้องเพลงไทยสากล-เพลงสากล

  ทางโรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ ได้จัดการแข่งขันร้องเพลงไทยสากล-เพลงสากล  งานวันการศึกษาเอกชน
  จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2555
  สนใจสมัครสามารถส่งใบสมัครที่ โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ โทรศัพท์ 02-5837035  
  Fax. 02-9216623
  E-Mail  sureelux_school@hotmail.com

                  
 • เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษาที่ 1 / 2556 บัดนี้เป็นต้นไป

  ทางโรงเรียนสุรีย์ลักษณ์เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษาที่ 1/2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป